Het succes van de EHS

De ecologische hoofdstructuur, het netwerk van aaneengesloten natuurgebieden in Nederland, is opgezet om biodiversiteit in ons land in stand te houden en stimuleren. De ecologische hoofd-structuur maakt het dieren mogelijk zich van het ene naar het andere gebied te verplaatsen. Toen de ontwikkeling en het beheer van de EHS onder (politieke) druk kwamen te staan, besloten een aantal samenwerkende landschapsorganisaties een Publiek Geheim-deel te wijden aan het succesverhaal van de EHS en alle positieve consequenties die deze met zich meebrengt in beeld te brengen. Het succes van de EHS is een afwisseling van concrete persoonlijke verhalen en reportages, en achtergrondinformatie over de EHS. Een boek dat interessant is voor zowel betrokkenen uit het werkveld als voor geïnteresseerde leken.