Nieuw Wonen: Wonen op weg naar 2040

Nu verkrijgbaar

Hoe ontwikkelt het wonen zich tot 2040? Publiek Geheim Nieuw Wonen verklapt met beelden en verhalen de geheimen van de toekomst. Wat betekenen wonen, zorgen en het nieuwe werken voor het huis of appartement van de toekomst? En voor een straat, wijk, gemeente, regio, land of cultuur?

Dit boek laat zien waar het wonen in Nederland naar toe gaat. De centrale rol komt steeds meer te liggen bij de consument die niet alleen woont, maar ook werkt, produceert en financiert. Wil deze consument in gemengde wijken blijven wonen? Of toch liever in een buurt waar iedereen dezelfde leefstijl of interesses heeft? Willen starters in een loft in de binnenstad wonen? Of juist in een eengezinswoning met een voor- en achtertuintje? Hoe zit het ideale huis van een islamitisch gezin er eigenlijk uit? Wat moet er veranderen in wet- en regelgeving, als we zelf voor onze ouders moeten zorgen? En willen we dat eigenlijk wel? Zijn de woningen in 2040 zelfvoorzienend en verduurzaamd? Vegen we dan samen de straten en houden we het groen in de buurt zelf bij? En blijft de aantrekkingskracht van de steden toenemen? Hoe betalen we straks voor onze woning? Blijft de huur en hypotheek van kracht of betalen we net als op Facebook met onze data?

Voor dit boek is met een kleine veertig specialisten gesproken. Daarnaast lichten negen beeldreportages woonmilieus uit die een verbinding maken met de thema’s in het boek. Bewoner vertellen over hun huis, omgeving en woongeschiedenis. Tijdslijnen schetsen tot slot de ontwikkeling van bijvoorbeeld het plein, als kamer van de stad. De geschiedenis van de stoep, de tuin, de woonkamer en de keuken in het heden en met een blik op 2040.

Waarom dit boek

Publiek Geheim Nieuw Wonen wordt opgedragen aan Fer Felder, gedreven volkshuisvester en ontwikkelaar, altijd met kwaliteit als leidraad. Hij werkte onder andere bij corporatiekoepel NCIV, diverse corporaties en AM Wonen. Fer droeg de eerste bouwstenen aan voor het thema van dit boek: hoe ontwikkelt het wonen zich tot 2040? Wie speelt welke rol? Welke invloed hebben de overheden, de ontwikkelaars, beleggers en de woonconsumenten daarop? Hoe wordt het wonen gefinancierd? En waar en hoe wonen we, tegen die tijd?

Maar Fer kwam voortijdig te overlijden, in 2014. Met enkele vrienden van hem, Chris Jagtman en Jef Reintjens, pakten we de draad weer op. Met hen werkten wij de opzet verder uit. Benoemden de verschillende aspecten die het (nieuwe) wonen kenmerken. Verduurzaming, zorg, bevolkingsontwikkeling, techniek en cultuur bijvoorbeeld.

Bij dat concept sloten zich verschillende partners aan. Léon Heddes van Amvest, Ilta van der Mast van Twynstra Gudde, Paul van Weezel Errens van de Stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn), Jessie Wagenaar van BPD, Toby Ellson van Eneco, Bianca Seekles van Era Contour en  Jaap Modder van Stichting Hoogbouw vormden samen een ‘kenniscoalitie’. Zij brachten hun visie en kennis in, op basis waarvan wij weer andere experts konden aanboren, om ook hun opvattingen publiek te kunnen maken.

Publiek Geheim

Nieuw Wonen, wonen op weg naar 2040
Auteurs: Theo van Oeffelt, Menno Bosma, Hans Ouwerkerk
Fotografie: Don Wijns
Design en illustraties: Frissewind in communicatie en design, Amsterdam
Technische specificaties
Harde kaft, 120 pagina’s, 30×30 cm
Uitgever: Frissewind
ISBN 978-90-8079-0-964
November 2016

facebook

Heeft u interesse in
rondetafelgesprekken in de regio
over Nieuw Wonen?

Hou mij op de hoogte

 

controle