Verhalen over een mega-opgave:

nieuw wonen met zorg

Super dat u er bent! U gaat nu de wereld van Publiek Geheim binnen. Een wereld vol verhalen. Gelaagde, verdiepende, prikkelende verhalen. De komende tijd gaan ze over een mega-opgave: wonen en zorg.

Hier ziet u hoe met ons in contact kunt komen en ons beter kunt leren kennen.

Hier leest u welke vragen en dilemma’s wij zien op het gebied van wonen en zorg.

Hier ziet u wat onze verhalende aanpak u kan brengen.

Nieuw Wonen met Zorg is in de maak. U kunt het meemaken!

Hartelijke groet,

Het Publiek Geheim-kernteam

VERDER

Alledaagse vragen, geen alledaagse antwoorden

Nelly is een 89-jarige alleenstaande vrouw met beginnende dementie. Nelly hecht aan haar autonomie maar raakt gaandeweg de regie over het leven kwijt. Kan ze thuis blijven wonen? En wat als anderen daar anders over denken?

Het zijn vragen waar professionals dagelijks voor geplaatst worden. Omdat ze zorgen voor vrouwen als Nelly, maar ook omdat ze beslissingen nemen over wonen en de (toegang tot) zorg. U bent zo’n professional. U wilt weten wat de behoeften, mogelijkheden en knelpunten zijn rond wonen, zorgen en samenleven. Maar u wilt ook weten hoe het vrouwen als Nelly vergaat – want om haar draait uw werk uiteindelijk.

VERDER

De transformatie-opgave in het kort

U weet als geen ander voor welke opgave we staan: 1,5 miljoen 65-plussers erbij tot 2040. Het aantal mensen met dementie is tegen die tijd verdubbeld. Vereenzaming onder oudere alleenstaanden is dan een volksziekte geworden als we er niets aan doen.

Het daagt u, als professional in wonen, zorgen en samenleven, uit. Woningen moeten aangepast, wijken anders ingericht, ons zorgstelsel omgegooid. De basisvraag is: hoe krijgen we voor elkaar dat iedereen op een passende plek kan wonen, met de juiste zorg wanneer nodig, zodat de Nelly’s van onze maatschappij verbonden met ons en elkaar kunnen blijven samenleven?

VERDER
Speelveld

Dolen in het speelveld

Ook Nelly wordt er wel eens gek van, al die partijen waarmee ze te maken heeft. De gemeente, de thuiszorg, het ouderenteam, doorverwijzende instanties, de zorgverzekeraar, haar kinderen annex mantelzorgers… Voor u als professional is het speelveld nog complexer nu wonen en zorgen steeds meer verstrengeld zijn geraakt.

In het woondomein komt u onder meer bouwers, ontwerpers, stedenbouwkundigen, investeerders en ontwikkelaars tegen, in het zorgdomein zorgaanbieders, overheden, verzekeraars en patiëntenverenigingen. Werelden met eigen talen, culturen en financieringsvormen. Kunnen we ze meer bij elkaar brengen? En hoe dan?

VERDER

Herkent u deze dilemma’s?

Op alle niveaus spelen er vragen en dilemma’s. Bewoners hebben ermee te maken, maar ook aanbieders van woonzorg en de professionals zelf. Vaak ontbreken pasklare antwoorden.

Bewoners vragen zich bijvoorbeeld af:

 • Loop ik door langer thuis te wonen het risico eenzamer te worden?
 • Vergroot ik met nieuwe technologie mijn zelfredzaamheid of wordt alles dan onpersoonlijker?

Aanbieders van wonen en zorg hebben vragen als:

 • Breng ik in nieuwe woonvormen gelijkgezinden of juist andersoortige mensen bij elkaar?
 • Ga ik uit van (flexibele) basisconcepten of speel ik gericht in op de behoeften van bijzondere doelgroepen?

En de zorg verlenende professionals hebben dit soort vragen:

 • Hoe zorg ik ervoor dat informele zorg en professionele zorg elkaar aanvullen in plaats van in de weg zitten?
 • Hoe blijf ik aan verdieping en innovatie toekomen terwijl de waan van de dag me opslokt, zeker nu in tijden van corona?

De werkelijkheid van de woonzorg is gelaagd en complex. Dat vraagt om reflectie en het uitwisselen van ervaringen. Wat werkt wel en niet in het leven van mensen als Nelly?

VERDER

De kracht van verhalen

Wij zijn Publiek Geheim. Wij maken verhalen. Vanuit een zelf ontwikkeld creatief concept. Verhalen die zijn toegespitst op publieke geheimen: zaken waarvan iedereen wel gehoord heeft maar niet het fijne weet.

Waarom verhalen? Omdat die

 • Geheimen bloot kunnen leggen en diepere lagen ontsluiten
 • De bestaande beeldvorming kunnen verrijken
 • De kracht hebben om belangen te overstijgen
 • Bijdragen aan reflectie en discussie
 • Onze missie helpen verwezenlijken: de kwaliteit van samenwonen en -leven verbeteren.
VERDER

Meer dan kennis alleen

Ons startpunt zijn altijd de verhalen. Daarin verbinden we harde (beleids)informatie met zachte (persoonlijke) ervaringen. We hanteren een meervoudig perspectief. Behalve het microniveau (het individu) belichten we steeds het mesoniveau (de directe omgeving) en het macroniveau (landelijk beleid). Wat kenmerkt onze verhalen verder?

Ze gaan over successen en wat daarvan te leren valt. Ze gaan voorbij de waan van de dag, ze reflecteren in plaats van louter te signaleren. De mensen op de werkvloer zijn altijd nadrukkelijk in beeld, omdat zich op de werkvloer veel kennis en innovatiekracht bevindt. We presenteren de verhalen binnen een zelf ontwikkeld creatief concept waarin tekst en beeld gelijkwaardig zijn.

De verhalen over Nieuw Wonen met Zorg verschijnen onder meer in bookazines, een publicatievorm die het beste van boek en magazine verenigt. Per drie maanden verschijnt er zo’n bookazine. Elk behandelt een ander deelthema op het gebied van woonzorg, zoals autonomie, eenzaamheid, innovatie of de kracht van eigen initiatieven. De verhalen zijn startpunt voor andere werkvormen, die we deels samen met co-makers aanbieden. Die co-makers maken bijvoorbeeld theater of een documentaire, of creëren een leeromgeving.

De verhalen hebben een meervoudig doel:

 • Fundamentele beslissingen helpen schragen
 • De verbeeldings- en innovatiekracht vergroten
 • Ruimte bieden aan reflectie en inspiratie
 • De verschillende domeinen met elkaar verbinden
 • De betrokkenheid en verbinding tussen professionals en organisaties vergroten
 • Agenderen en het beleid beïnvloeden.

Eerder maakten we een grote productie rond de toekomst van wonen in Nederland, het koffietafelboek-voor-professionals Nieuw Wonen. Lees hier wie onze partners daarbij waren en wat wij hen boden.

VERDER
Publeik-Geheim-Team

Doe mee als partner

Onze missie is ambitieus, maar de uwe ook. Dat biedt een mooie basis voor een partnerschap. De partners die wij zoeken, zijn voorlopers qua visie, ideevorming en innovatieve concepten en projecten. Ze willen hun werk naar een hoger plan tillen. Daaraan leveren de verhalen, het podium en het netwerk die wij bieden, een belangrijke bijdrage. Samen kunnen we de woonzorg naar een hoger plan tillen.

 • Geïnteresseerd? We komen graag langs om uw vraag nader te verkennen en ons aanbod toe te lichten. Laat het ons weten zodat we een afspraak kunnen maken.
 • Alvast meer weten? Kijk op LinkedIN, Instagram of onze website.