van Nieuw Wonen met Zorg

Als partner van Nieuw Wonen met Zorg bent u medemogelijkmaker in een wederkerig proces.  U zet uzelf daarmee op de kaart in het domein van wonen en zorg, versterkt uw autoriteit en verbetert uw positie op de arbeidsmarkt. Partners kunnen op verschillende manieren vorm geven aan hun rol. Daarover gaan we graag met u in gesprek.

Meer dan voorheen zijn de verhalen de basis; die krijgen vorm in bookazines die elk kwartaal uitkomen. Partners denken mee over de thematiek van de bookazines. De verhalen worden zowel vanuit het perspectief van professionals als vanuit dat van bewoners opgetekend en in beeld gebracht. Ze zijn de journalistieke basis voor andere uitingen. Zo zijn we in gesprek over een app en een mogelijke filmproductie.

Elk kwartaal lanceren we een bookazine op een thematische bijeenkomst. En we staan open voor andere plannen, zoals excursies, een prijsvraag en tentoonstelling, kennisbijeenkomsten en verbintenissen met andere initiatieven waarin de professionele werelden van wonen en zorg samenkomen. Steeds betrekken we daarbij onze partners bij zowel plan als uitvoering.

Het begin is er: Nieuw Wonen met Zorg is opgestart met een oriëntatiebijeenkomst met een twintigtal partijen, waarin we de subthema’s hebben vastgesteld. Extra aandacht geven we aan het imago van – werken in – de woonzorg. Door de werkvloer het podium te geven, zorgen we ervoor dat de (woon)zorg in een ander licht komt te staan dan in de vele nieuwsverhalen over excessen. Zo tillen we het ‘gewone dagelijkse’, dat te vaak verborgen blijft, in de publieke sfeer.

Actieve en betrokken partners

Verhalen maken we niet alleen vóór maar ook mét partners. Zo bieden wij u de mogelijkheid om thema’s en onderwerpen mee te agenderen. Ook kunt u participeren in partnerbijeenkomsten en events die we organiseren. Enkele andere opties die we bieden:

 • naamsvermelding
 • mogelijke media-aandacht
 • het verkrijgen van bookazines, tekst, beeld, infographics, illustraties en fotoprints
 • ondersteuning bij een eigen project of event.

Dit en nog veel meer hebben we in de vorm van drie pakketten gegoten. Maar in aanvulling daarop of afwijking daarvan is maatwerk altijd mogelijk!

Uw Voordelen

Er zijn minimaal 14 goede redenen om mee te doen aan Nieuw Wonen met Zorg:

 • U positioneert uzelf er (nog meer) mee als maatschappelijk ondernemer
 • U verwerft (nog meer) autoriteit en thought leadership op het gebied van woonzorg
 • U verbetert uw zichtbaarheid, naamsbekendheid en imago ermee
 • U versterkt uw positie op de arbeidsmarkt
 • Uw werkgeverschap krijgt via interne verspreiding meer glans doordat u uw werknemers zo inspireert en hun kennis verrijkt
 • U verwerft toegang tot andere (markt)partijen en netwerken
 • U verrijkt uw eigen marktbenadering
 • U komt in contact met professionals uit andere domeinen
 • U krijgt nieuwe kennis, inzichten en oplossingen aangereikt
 • U bent actief op een betrouwbaar, onafhankelijk platform
 • U verkent samen met anderen de toekomst
 • Uw verhaal wordt deel van een groter verhaal
 • U werkt met vakmensen op het gebied van tekst, beeld, design en communicatie
 • U bespaart ten opzichte van eigen publicaties.

In Nieuw Wonen, wonen op weg naar 2040, waren onze partners:

Wij boden deze partners onder meer:

 • De mogelijkheid om onderwerpen te agenderen voor het boek Nieuw Wonen, wonen op weg naar 2040, en om deel uit te maken van de denktank van de redactie
 • Het boek zelf: een koffietafelboek voor professionals, in een oplage van 3.000, vol essays, reportages, wetenswaardigheden over wonen en columns: het diende onder meer als relatiegeschenk en voor kennisverrijking en inspiratie
 • Een gepersonaliseerde cover
 • Uitgebreide exposure op BNR Nieuwsradio voor ERA Contour, Twynstra Gudde en onszelf
 • Vermelding in persberichten, op onze website en in sociale media
 • Artikelen in diverse media, waaronder dagblad Trouw en vakblad Binnenlands Bestuur
 • Deelname aan een ronde tafel van woonprofessionals o.l.v. Twynstra Gudde
 • Participatie in een netwerk en verbinding met onze andere partners.

svn

Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederland (SVn). Een innovatieve organisatie die leningen biedt voor het kopen, verbeteren en verduurzamen van woningen en bedrijfsruimtes.

amvest

Amvest, een ontwikkelaar die zich ook richt op zorgvastgoed en altijd naar de wijdere omgeving en duurzaamheid van gebouwde oplossingen kijkt.

BPD

BPD, een ontwikkelaar met als slogan ‘creating living environments’ die uit is op aantrekkelijke leefomgevingen en bewoners een centrale rol toedicht.

Era Contour

ERA Contour, een ontwikkelaar die onder meer themawijkjes ontwikkelt, zoals Le Medi in Rotterdam (Mediterraans) en Mi Oso in Amsterdam (Surinaams).

Eneco

Eneco, een innovatieve en duurzaam opererende energiemaatschappij.

Twynstra Gudde

Twynstra Gudde, een adviesbureau dat veel voor gemeenten werkt, waarmee we onder meer een ronde tafel over Nieuw Wonen organiseerden.

Stichting Hoogbouw

Stichting Hoogbouw, die gespecialiseerd is in een gebied dat steeds meer in de belangstelling komt, het verticale bouwen.

BEL MIJ VOOR EEN AFSPRAAK

Testimonials

onze partners zijn en waren

Amvest| BPD| Eneco| Era Contour| Stichting Hoogbouw| Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederland (SVn)| Twynstra Gudde|