Privacy & cookies

Wij zijn ons er van bewust en waarderen het dat je vertrouwen in ons stelt. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om jouw privacy te beschermen. In deze privacyverklaring leggen wij jou uit welke persoonsgegevens we verzamelen en gebruiken en met welk doel zodat je hierover geïnformeerd bent voordat je onze website gebruikt en een account bij ons aanmaakt. Zo snap je precies hoe wij werken.

Ook zorgen wij gelet op de toepasselijkheid van de Algemene verordening gegevensbescherming vanzelfsprekend voor een zorgvuldige verwerking en beveiliging van jouw persoonsgegevens. Frissewind respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die je aan ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Algemeen

In dit privacy statement geeft Frissewind B.V. , hierna te noemen Frissewind, informatie over de verwerking van persoonsgegevens door Frissewind gevestigd aan de Alhambralaan 55, 1064 NV in Amsterdam en ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 54278260. Frissewind is bereikbaar via telefoon 020-5860460 en per e-mail: don.wijns@www.publiekgeheim.nu.

Frissewind verwerkt persoonsgegevens van haar klanten, prospects en andere contactpersonen. In dit privacy statement wordt uitgelegd welke gegevens Frissewind wanneer, waarom en op welke manier verwerkt.

Wanneer verzamelt Frissewind (persoons)gegevens?

Dit privacy statement is van toepassing op de verwerking van de door klanten, prospects en overige contactpersonen verstrekte persoonlijke informatie en data verkregen bij de aanvraag en het gebruik van onze diensten bij een bezoek aan onze website. Wij verzamelen ook gegevens wanneer je op onze nieuwsbrief, informatie opvraagt, een vraag stelt, reageert op onze website of op een andere manier met ons in contact treedt.

Welke (persoons)gegevens verwerkt Frissewind?

Frissewind verzamelt contactgegevens zoals naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, geboortedatum en gegevens met betrekking tot eerdere bestellingen en gebruik van onze diensten.
In aanvulling op de persoonsgegevens die je zelf verstrekt aan Frissewind, kan Frissewind aanvullende persoonsgegevens verzamelen, vastleggen en verwerken over jouw gebruik van onze website. Het betreft uitsluitend gegevens met betrekking tot jouw communicatie, niet de communicatie zelf.

We verzamelen ook gegevens over het gebruik van onze website, zoals het tijdstip waarop je ons bezoekt en de onderwerpen die je bekijkt. De respons (open en kliks) op onze e-mails worden ook op individueel niveau vastgelegd.

Waarom verwerken wij (persoons)gegevens

Frissewind verwerkt persoonsgegevens om haar diensten te kunnen leveren. Frissewind maakt gebruik van cookies op haar websites. Dit doen wij om onze websites te analyseren en optimaal te laten functioneren, om onze dienstverlening te verbeteren, voor sociale media en voor het tonen van relevante advertenties op andere websites. Lees hierover meer in ons cookie statement.

Jouw rechten

Onder de AVG heeft iedereen een aantal rechten. Je kunt aan Frissewind het verzoek doen tot inzage in welke persoonsgegevens wij van jou verwerken. Ook wordt aangegeven hoe en waarom wij die gegevens verwerken. Verwerkt Frissewind onjuiste of onvolledige gegevens, dan passen wij dit op jouw verzoek aan. Ook kan je een verzoek doen tot verwijdering. Het kan zijn dat Frissewind gehouden is de gegevens nog wel voor andere doeleinden (administratie, fiscale bewaarplicht) te verwerken. Indien je het vermoeden hebt dat wij jouw persoonsgegevens onrechtmatig of onjuist verwerken, dan kun je die verwerking ook laten beperken. Ook kan je bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens voor marketingdoeleinden of overige doeleinden. Het recht op dataportabiliteit is nieuw onder de AVG. Je kunt Frissewind vragen om jouw persoonsgegevens over te (laten) dragen. Tot slot kan je een gegeven toestemming voor het ontvangen van de nieuwsbrief of een andere verwerking weer intrekken.
Heb je het idee dat Frissewind niet in overeenstemming met de privacywetgeving handelt? Of heb je opmerkingen of vragen, dan horen wij dit uiteraard graag. Per 25 mei 2018 kan je ook een klacht indienen bij de AP.

Cookies

Onze website maakt gebruik van zogenaamde functionele en analytische ‘cookies’. Cookies zijn kleine (tekst)bestanden die bij bezoek aan een website op je computer, tablet of smartphone worden opgeslagen.

De functionele cookies worden gebruikt om onze website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. Wij gebruiken deze informatie om bij te houden hoe de website wordt gebruikt, om rapporten over de website-activiteit op te stellen en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik.

De analytische cookies worden gebruikt om statistieken bij te houden over het gebruik van onze website. Frissewind gebruikt hiervoor Google Analytics van Google, Inc.Frissewind heeft Google Analytics cookies zoveel mogelijk ‘privacy vriendelijk’ ingesteld, in lijn met de handleiding hierover van de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit betekent dat de gegevens die met Google Analytics worden verzameld, zo veel mogelijk zijn geanonimiseerd en dat Google uw volledige IP-adres nooit zal verwerken, maar altijd het laatste octet van uw IP-adres maskeren. Frissewind maakt voorts geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies.

De verzamelde gegevens worden door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Hiervoor is een verwerkersovereenkomst afgesloten met Google, Inc. Lees voor meer informatie het privacybeleid van Google Analytics. Wilt u geen Google Analytics cookies accepteren klik dan hier. Je kunt cookies ook uitschakelen door in de instellingen van jouw browser alle of slechts bepaalde cookies te weigeren. Houdt er rekening mee dat wanneer je bepaalde cookies niet accepteert, je bepaalde functionaliteiten van de website niet kunt gebruiken en het gebruiksgemak van de website beperkt wordt.

Vragen

Als je vragen of opmerkingen hebt over dit privacy statement horen we die natuurlijk graag. Laat het weten via don.wijns@www.publiekgeheim.nu.

Wijziging van Privacy Statement

Frissewind behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Statement.