het raakt ons allemaal

1,5 miljoen 65-plussers erbij tot 2040, miljoenen woningen die aangepast moeten worden, toenemende vereenzaming: Nederland staat voor grote opgaven. Wonen, zorg en welzijn raken onlosmakelijk met elkaar verbonden. Door het schrappen van voorzieningen en door technologie dringt zorg de woonkamer binnen. Intussen groeit de kloof tussen arm en rijk, stad en platteland, Randstad en periferie, zelfvoorzienend en hulpbehoevend. Dat alles raakt stedenbouwers, architecten, zorginstellingen, politici, planologen, projectontwikkelaars, werkers in de zorg, woningcorporaties, ambtenaren, bouwers en ga zo maar door. Nieuw Wonen met Zorg behandelt deze woonzorgproblematiek, met de blik gericht op 2040, op innovaties, op oplossingen, verhalen vertellend van mensen van vlees en bloed.

in woord én beeld

Goed vertelde verhalen zijn gelaagd en spreken niet alleen het intellect aan, maar ook de emoties en de zintuigen. Je ruikt, proeft, voelt en ervaart wat er gebeurt. Verhalende teksten zorgen voor verdieping en doen de informatie beter beklijven. In Nieuw Wonen met Zorg staan bewoners en hun zorgbehoeften centraal, samen met de mensen die woonzorg mogelijk maken. Je maakt ze van dichtbij mee, leert hun geschiedenis kennen, hun omgeving en het netwerk waarvan ze deel uitmaken. Daar omheen zijn essays, fotoreportages, columns en infographics gedrapeerd. Tezamen vormen ze bookazines, een mengvorm van boek en magazine, die elk kwartaal verschijnen. Ze zijn 40 pagina’s dik, hebben een kloek formaat (24×34 cm.) en behandelen steeds een ander thema, zoals autonomie en eenzaamheid.

Concept met focus

Het Publiek Geheim-concept is in 2003 door Frissewind Communicatie & Design ontwikkeld. Tot 2016 verschenen zes titels, de laatste over Nieuw Wonen. Kenmerkend van het concept zijn de verdiepende verhalen over een min of meer bekend verschijnsel. Die verhalen zijn analytisch en kritisch, beschouwend en persoonlijk, intellectueel en zintuiglijk van aard. Ze worden gemaakt door journalisten, fotografen, ontwerpers, kunstenaars en communicatiedeskundigen. In 2017 werd het concept overgedragen aan de stichting Publiek Geheim. De stichting concentreert zich op het domein ‘wonen’.  Doelgroep zijn professionals. De missie is om via reflectie, dialoog en een doorleefde besluitvorming bij te dragen aan betere vormen van samenleven.