Slide een concept dat ruimte biedt voor verandering van paradigma’s Slide

Data zijn van belang voor het verhaal, de context bepaalt de betekenis

Slide

Hoe is het imago van de woonzorg én het werken in de woonzorg

Slide

er ligt kwalitatief en kwantitatief een grote opgave tot 2040

Slide

Participatie en openheid zijn nieuwe kernbegrippen; resultaat telt

Slide

Er is een toenemende integratie van functies rond wonen

Slide

verhalen met open vizier en verbeeldingskracht, vanuit een thema

home2020-07-24T11:31:13+02:00
ik wil meer weten over ‘Nieuw wonen met zorg’

Met Nieuw Wonen als vertrekpunt starten wij verhalen over Nieuw Wonen met Zorg. Aanleiding is de voortschrijdende verstrengeling van wonen en zorgen. Met name de opgave om het groeiend aantal senioren een passende leefomgeving te bieden heeft onze aandacht. Daarbij gaat het niet alleen om een goed huis, maar ook om een omgeving waarin voorzieningen voorhanden zijn én er mensen zijn die kunnen inspelen op de zorgvraag die vaak ontstaat op hoge leeftijd. De verhalen maken we samen met én voor de mensen die werken aan wonen en zorg. Een complex werkveld, met een grote transformatie opdracht.

De teksten en beeldverhalen krijgen vorm in bookazines en e-zines. Per kwartaal publiceren we deze verhalen rond een actueel thema. Tegelijk zijn de verhalen basis voor andere uitingen en activiteiten, die worden vormgegeven door co-makers (en mogelijk ook door partners) van Publiek Geheim. Als creatief team van Publiek Geheim maken we gebruik van de kracht van verhalen.

Momenteel praten wij met partners die dit project mede mogelijk maken. Doe ook mee!

In woonzorg raken twee domeinen, die van het wonen en die van de zorg, elkaar. Die twee worden bediend door andere organisaties of afdelingen en kennen een andere taal, cultuur en financieringsvorm. Dialoog is dan cruciaal. Via Wonen met Zorg brengen wij organisaties en netwerken bij elkaar, laten we hen kennis en verhalen delen en stimuleren we het onderlinge debat. Doel is om de kwaliteit van het samenleven te verbeteren.

Bij Publiek Geheim staan verhalen centraal. Want verhalen, zo toont onderzoek aan, zijn de dragers van fundamentele beslissingen, niet beleidsdocumenten of cijfers. In onze verhalen verbinden intellect en zintuig, hoofd en hart, zich met elkaar. We verkennen er trends mee, tonen innovaties, zoomen in op best practices. U kunt die verhalen intern gebruiken, voor kennisverrijking, maar ook extern, om uw positie op de arbeidsmarkt te verstevigen. Verhalen bezorgen u thought leadership, autoriteit, naamsbekendheid en een goed imago.

By |

‘Tiny house of woonboerderij?’

Wat was het mooi, mijn zestigste verjaardag groots vieren. Ik had een strandtent afgehuurd die […]

By |

‘Stelwagen in de zorg’

Om maar meteen met de deur in huis te vallen: mevrouw Stelwagen, de bazige directrice […]

By |

‘Een gevoel van thuiskomen’

Stel je voor. Een houten deur die open gaat. Een hond die je in de […]

Storytelling in woord én beeld

Ons kernthema is wonen. Via verhalen leggen we de ziel van het wonen bloot. Kenmerkend van onze verhalen is dat beeld en tekst gelijkwaardig zijn. Ze versterken elkaar en vullen elkaar aan.

Als onafhankelijke stichting benaderen wij onze onderwerpen analytisch en kritisch. Wat zijn serieuze trends en wat niet? Welke spelers doen ertoe? We hebben het vizier daarbij op de toekomst gericht: welke ontwikkelingen wachten ons tussen nu en 2040?

Wij hanteren zowel beschouwelijke als persoonlijke vormen. Voorbeelden van beschouwelijke vormen zijn essays rond deelthema’s als duurzaamheid en de betaalbaarheid van het wonen. Voorbeelden van persoonlijke vormen zijn bewonersverhalen, waarin we steeds ook de wijdere omgeving belichten.

Verhalen van Publiek Geheim bedienen zowel het intellect als de zintuigen. Dat eerste doen we door kennis en standpunten over te dragen, het tweede door sfeer en persoonlijke elementen in de verhalen te brengen. Dat geeft verdieping en gelaagdheid aan de verhalen en doet recht aan de complexiteit van de woonopgave.

Makers op het gebied van tekst, beeld, communicatie en design die verborgen verhalen vertellen over wonen in de breedste zin van het woord, als vorm van samenleven – dát is Publiek Geheim